Ewes Sound Fastener

+46 (0)370 867 00

Soundfastener@ewes.com

EWES AB

Lundvägen 53, 333 71 Bredaryd, Sweden

1.

Använd en skruvdragare och montera medföljande specialbits på skruvdragaren.

2.

Tryck fast SoundFastener (SF) på bitsen. Var noga med att den främre delen på SF också greppas av bitsen.

3.

Pressa gipsskivan* mot regeln/OSB-skivan och tryck SF mot gipsskivan så att fjädern komprimeras ihop. Skruva sedan genom gipsskivan tills SF-skallen ligger strax under gipsskivans yta. Motsvarande installation görs även i takkonstruktioner.

*Gipsskiva = 12,5 mm tjocklek

4.

Fortsätt på samma sätt tills hela gipsskivan sitter fast. Avståndet mellan SF beror på föreskrifterna – en rekommendation är minst 10 st SF/m2. Längs kanten av gipsskivan ska montaget ske minst 12 mm från gipskanten.

Montera EWES Sound Fastener i 12,5 mm gipsskiva mot träregel

5.

När montaget är klart släpper du trycket mot gipsskivan. Gipsskivan expanderar då 1–2 mm. SF:s totala bärkraft ger väggen en stabil konstruktion. Du kan spika eller använda gipsplugg för att hänga upp saker på väggen som vanligt. Detta påverkar inte konstruktionen.

6.

Om ytterligare gipsskiva ska monteras görs detta med lim eller gipsskruv som ger en säker och tät förankring med den inre gipsskivan. Observera att den yttre gipsskivan endast ska fästas på den inre skivan, inte genomgående mot träregel/OSB-skiva.

7.

Spackling och tätning ska vid behov ske enligt gipsskivetillverkarens anvisningar.

SoundFastener